суббота, 28 января 2017 г.

БЕЗКІНЕЧНА БОРОТЬБА ЧИ МИТТЄВА РЕФОРМА? (БЕЗКІНЕЧНО МІНЯТИ ПРОКУРОРІВ ПО КОНКУРСУ ЧИ ОДИН РАЗ ЗМІНИТИ УМОВИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ?)


Те, що прокуратура України вражена всіма негараздами її суспільства не потребує доведення. А от наявність навіть діаметрально протилежних шляхів, пропонованих для подолання зазначених негараздів, говорить про певну розгубленість політичного авангарду українського суспільства і неспроможність визначити той шлях, крокуючи яким можна залишити в минулому сьогоднішні стан суспільства та прийти до нового стану, в якому зазначені суспільні негаразди не мають місця.
Зміни стану суспільства соціологія, в залежності від їх глибини, називає або реформами, якщо змінюються всі сфери суспільних відносин крім економічної, або революцією, якщо змінюються всі сфери суспільних відносин без виключення. На жаль, поширеність знань цих визначень серед українського політикуму бажає багато кращого, що є однією з головних причин того, що реформами в Україні називають будь які зміни, а об’єктивно необхідні їй реформи для долання наявних суспільних негараздів не відбуваються, про що я вже писав раніше: http://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3488077/
За наведеним посиланням знаходиться стаття, в якій серед декількох об’єктивно необхідних Україні реформ йде мова й про реформування прокуратури, яке полягає в заміні призначення і контролю діяльності прокурорів вузьким колом осіб на обрання кожні п’ять років всіх керівників прокуратури від райвідділу до генеральної прокуратури народом та надання чинності праву виборців відкликати у будь-який час обраного ними керівника прокуратури. Більш детально алгоритм обрання й контролю полягають в наступному.
За простою мажоритарною системою народ обирає керівництво районних відділів прокуратури. Обрані керівники методами самоврядування визначають розподіл між ними посад районної прокуратури та на загальних зборах керівництва районних прокуратур області формують з власного складу керівництво обласної прокуратури. Аналогічно визначаються розподіл посад в обласній прокуратурі, формується керівництво генеральної прокуратури та визначається розподіл посад в ній. День проведення виборів керівництва районних прокуратур визначено в Конституції України, а сам початок передвиборної кампанії не потребує додаткових рішень з цього приводу і визначається Законом «Про вибори і відклик керівників прокуратури». Всі витрати на виборчу кампанію здійснюються виключно з бюджет України.
Відклик керівника прокурори здійснюється шляхом дострокових виборів, які проводяться на вимогу, яку підписали виборці відповідного округу, в кількості визначеній законом.
Очевидно, що нові умови призначення і контролю діяльності прокурорів припиняють їх залежність від будь-якої гілки влади та ставлять їх під контроль народу, що в свою чергу веде до значного обмеження поза правової діяльності прокурорів, їх недбалого ставлення до скарг і самих громадян. Очевидно, що така реформа є не болючою і корисною для переважної більшості громадян. Відтак, майже кожен громадянин, перейшовши за цим посиланням https://petition.president.gov.ua/petition/7807, може власним підписом вимагати від президента України: «Невідкладно подати до ВРУ законопроект про обрання народом кожні п'ять років керівництва прокуратури від районної до генеральної прокуратури та порядку відклику обраних керівників прокуратури у будь-який час їх виборцями». Тож,   
П І Д П И С У Є М О   В С І ! ! !

Вперше опубліковано: 16 серпня 2015, http://politiko.ua/blogpost128825

Комментариев нет:

Отправить комментарий