суббота, 28 января 2017 г.

ТАК НЕ БУВАЄ! ПРО РЕФОРМИ І РЕФОРМАТОРІВ.

ТАКИЙ ВАМ НАРЕФОРМУЄ ...!

Не буває так, щоб робити не те й не так, а в підсумку виконаної таким чином роботи отримати наслідки такі, як наче робилось лише те, що веде до бажаних наслідків і робилось все так, як повинно було б робитися для досягнення означеної мети. Але цю банальну істину ніяк не засвоять українські можновладці. Дії, до яких вони вдаються, маючи на меті реформування України складають враження, що дитинство в них ніяк не завершиться і по цей день. Вони і по цей день вірять в живих ляльок, в можливість в супереч об'єктивним законам досягати бажаного або хотінням творити дива, ...
Дорогенькі можновладці, ваше дитинство вже давно завершилося, а тому давно було слід збагнути, що життя ляльок - то лише враження, ілюзія, марево, ... Не менш давно слід було б збагнути, що здійснення несправжніх реформ не дає справжнього результату, в чому ви могли вже неодноразово переконатися на досвіді чужому і власному.
"Уж сколько раз твердили миру,
Что ложь гнусна, вредна; 
но только все не впрок"!
Вами знов розпочаті даремні намагання здійснити реформування судової гілки влади неадекватними засобами: ПРЕЗИДЕНТ ВНІС ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ ПРОЕКТ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ В ЧАСТИНІ ПРАВОСУДДЯ - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57209
Шановний, Петро Олексійович, вибачте, але спрямовані вами до ВРУ зміни до Конституції не досягають головної мети, на яку розрахована дія відповідних положень Конституції. Ви у «ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАдо проекту Закону України"Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)"»
визначили, що "Зміни до Конституції України є необхідними у першу чергу для утвердження незалежності судової влади, ... для посилення відповідальності судової влади перед суспільством, а також для запровадження належних конституційних засад кадрового оновлення суддівського корпусу. Метою цих заходів є практична реалізація принципу верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справи незалежним і безстороннім судом".
Але мушу вас розчарувати, жодна мета із зазначених вами не буде досягнута завдяки цим конституційним змінам. Перш за все це не відбудеться через незнання вами та вашою командою питань творення незалежних гілок влади. Зокрема вами не враховано те, що гілки влади не є одним з див світу: вони не висять у повітрі, а ростуть зі стовбура влади (з народу) або одна з другої. Очевидно, якщо одна гілка влади росте з другої, то не про яку їх незалежність не може йти мова. Гілка влади є незалежною від інших гілок влади лише у випадку, якщо вона росте зі стовбура влади. З огляду на сказане, переконаний, що вам буде не важко збагнути, що ніякої незалежної гілки влади спрямовані вами до ВРУ зміни до Конституції не створять.
Таким чином, надання чинності спрямованим вами до ВРУ змінам до Конституції не створить незалежний і безсторонній суд, єдиний не корумпований і спроможний демонструвати верховенство права і забезпечувати кожному справедливий судовий розгляд його справи. Очевидно, що для творення такого суду необхідно аби суддів обирав та відкликав народ. Відповідні створенню такого суду зміни до Конституції були б змістом справжньої реформи суду. А те, що ви назвали реформою суду реформою не є, оскільки нічого не змінює в сфері суспільних відносин: суспільство як не мало безпосереднього впливу на суддів (їх призначення і звільнення) так і не матиме, коли спрямовані вами до ВРУ зміни до Конституції набудуть чинності.
Підсумовуючи пораджу: "Аби не ганьбити себе, відкличте з ВРУ спрямовані вами до неї зміни до Конституції"!
Вперше опубликовано: 30 ноября 2015, http://politiko.ua/blogpost130559

Комментариев нет:

Отправить комментарий