среда, 25 января 2017 г.

ЛЮСТРАЦІЯ ТА ІНШІ ЗАХОДИ (ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ)


Слово люстрація – має декілька значень:
 1) (від лат. Lustratio – очищення через жертвопринесення) – магічні обряди, спрямовані на очищення людей, на захист від хвороб та інших бід. У багатьох народів надприродна сила приписувалась насамперед вогню; було поширеним окурювання людей, худоби, житла факелом, запаленим від «живого вогню» (який добували тертям), а пізніше – від свічок, запалених в церкві в четвер на страсному тижні;
2) (від лат. Lustrum – податковий або фінансовий період, Люструм) – описи державних маєтків. Метою люстрації було встановлення складу податного населення, його грошових і натуральних повинностей, доходів королівських економій. Люстрація у феодальній Литві вперше була запроваджена у XVI столітті. Інвентаризація королівських маєтків;
3) Заборона особам, які скомпрометували себе, займати протягом певного часу або по життєво посади в державному апараті, балотуватись в представницькі органи, бути суддями і т. д.
Зараз це слово широко вживається тільки в останньому значені, в значенні заборони займатися певною діяльністю. Коло осіб, на яких поширюється така заборона визначається спеціальним законодавчим актом або кожну особу до якої застосовується заборона визначає спеціальний уповноважений на те орган.
Проведення люстрації в значенні заборони займатися певною діяльністю має на меті покінчити з наявною та започаткувати нову практику здійснення службових повноважень. Але ця мета досягається без зміни умов діяльності посадовців лише на першому етапі і майже від початку застосування люстрації відбувається повернення до наявної на час її застосування практики здійснення службових повноважень. Саме тому, застосування люстрації без зміни умов діяльності посадовців не має сенсу. І це з одного боку.
З іншого боку, лише зміна умов діяльності посадовців здатна з плином часу привести до тої ж мети, що і люстрація: покінчити з наявною та започаткувати нову практику здійснення службових повноважень. А з третього боку, одночасне застосування люстрації і зміни умов діяльності посадовців – це найкоротший шлях досягнення мети: покінчити з наявною та започаткувати нову практику здійснення службових повноважень.
Таким чином, в залежності від мети суспільних перетворень маємо три відповідні шляхи її досягнення:
— з метою імітації бурхливої діяльності, застосовуємо люстрацію;
— з метою повільних змін, застосовуємо заміну умов діяльності посадовців;
— з метою швидко покінчити з наявною та досягти сталого стану нової практики здійснення службових повноважень, застосовуємо одночасно люстрацію і заміну умов діяльності посадовців.
Відносно заміни умов діяльності посадовців слід зауважити наступне. Таку заміну не варто проводити не виявивши умов, які привели до наявної практики здійснення службових повноважень, яку вже не сприймає більшість громадян. Очевидно, що до тих умов належить надмірна самостійність державного правління, його надто слабка підконтрольність народові та значна бюрократизація, коли всі можновладці крім президента і депутатів призначаються і звільняються можновладцями. Цей діагноз, однозначно визначає ліки: демократизація – передача владних повноважень депутатів і чиновників народу у всіх сферах життя суспільства.
Зокрема:— – в економіці: в Конституції в розділі, який затверджується референдумом визначити:
– у відсотках від загального обсягу видатків бюджету видатки на утримання ВРУ, КМУ, армії, міліції, прокуратури, охорони здоров’я і освіти;
– верхню межу доходів громадян на рівні трьох мінімальних зарплат;
– відсоток від надходжень до бюджету місцевих рад, який вони передають в бюджет вище стоячих рад;
– …
— – в політиці: запровадити:
– скасування президентства;
– формування ЦВК шляхом обрання по два члени комісії (один від більшості, один від опозиції) кожною обласною радою і автономною республікою Крим;
– гібридну виборчу систему обрання депутатів без антидемократичних обмежень, зокрема, застав, збирання підписів, … (висування виключно політичними партіями кожного кандидата в певний округ, реєстрація партійного списку ЦВК, а балотування і обрання за правилами мажоритарної системи);
– закон про відклик депутата;
– обрання народом кожні п’ять років та відклик у будь-який час виборцями суддів;
– обрання народом кожні п’ять років та відклик у будь-який час виборцями керівництва міліції , охорони здоров’я і освіти від райвідділу до міністра;
– скасування обрання громадянами міських рад міст з районним поділом та ради представників районних рад, до яких депутатами районних рад з власного складу обираються представники, які працюють за сумісництвом в обох радах;
– скасування міських управлінь міліції, охорони здоров’я та освіти міст з районним поділом;
– перерозподілити владні повноваження від центральних органів влади до місцевих;
– скасувати депутатську недоторканість;
– …
— – в соціальній сфері:
– скасувати всі посадові пільги і привілеї та надати чинності закону про кримінальну відповідальність за їх запровадження;
– …
Здійснення навіть тільки цих майже безкоштовних заходів, дозволяє розпочати країні рух до свободи, заможності та впевненості у завтрашньому дні переважної більшості громадян.
Вперше опубліковано:  23 февраля 2014, http://blogs.korrespondent.net/blog/users/3326493-luistratsiia-ta-inshi-zakhody

Комментариев нет:

Отправить комментарий