среда, 25 января 2017 г.

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОКРАЩАННЯ «ПРОГРАМНИЙ МАНІФЕСТ МАЙДАНУ» 29 ГРУДНЯ


МАНІФЕСТ РОЗМІЩЕНО ЗА АДРЕСОЮ: http://batkivshchyna.com.ua/news/open/238
Додати підзаголовок «ЧЕРЕЗ ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ ДО СВОБОДИ, ЗАМОЖНОСТІ І ВПЕВНЕНОСТІ У ЗАВТРАШНЬОМУ ДНІ!».
Преамбула: аналіз стану країни звівся до одного речення (усвідомлюючи, що нинішня політична система … привела державу до глибокої економічної та політичної кризи), яке є невиразним і недоречним в преамбулі. Краще такий аналіз зробити в розділі І. СТАН КРАЇНИ І ПЕРЕПОНИ ЇЇ ПОЗИТИВНОМУ РОЗВИТКУ. Така зміна, оскільки пропозиції стають логічним наслідком необхідності подолати перепони позитивному розвитку країни, виявлені в розділі І., зробить Маніфест логічно довершеним, що збільшить силу його переконливості.
Розділ І. СТАН КРАЇНИ І ПЕРЕПОНИ ЇЇ ПОЗИТИВНОМУ РОЗВИТКУ. (раніше відсутній) викласти в наступній редакції: «Україна знаходиться в стані стагнації, яка продовжується вже майже двадцять років. Така тривалість стагнації може бути зумовлена тільки невирішеністю протиріччя системного характеру. Таким протиріччям є невідповідність між капіталістичною економікою і успадкованою від СРСР бюрократичною системою правління імені Сталіна. А світовий досвід говорить, що капіталістичній економіці відповідає демократична система правління, ступінь демократизму якої має стійку тенденцію до зростання.
Саме невирішеність зазначеного протиріччя призводить до узурпації всієї влади в країні однією людиною, і до глибоких економічних та політичних криз таких, як нинішня. Таким чином, для подолання зазначеного протиріччя і виходу України з кризи на шлях позитивного сталого розвитку необхідно здійснити демократизацію, передачу певних владних повноважень депутатів і чиновників народу у всіх сферах життя українського суспільства.».
Розділ ІІ. (що був І.): пункт 4 після слів «а також гарантувати проведення чесних» текст замінити наступним : «дострокових виборів президента та парламенту, які зумовлені їх повною службовою невідповідністю, яка виявилася у відсутності протягом майже чотирьох років .успішних реформ, зриві підписання парафованої угоди про асоціацію з ЄС, побитті учасників мітингу можливо іноземними громадянами, неспроможності влади на протязі більше п'яти днів виявити винних у зазначеному побитті та ввести ситуацію в країні в правове русло, …».
пункт 6. другий абзац слова «легітимний шлях» замінити словами «необхідні і достатні передумови», бо пункти 1. – 6. не є шляхом вирішення, а лише створюють умови для вирішення. Від слів «який передбачає» і до кінця речення текст замінити наступним: «до яких також належить проведення дострокових парламентських виборів за гібридною виборчою системою і надання до початку цих виборів чинності закону про відклик депутата». Гібридна виборча система: висування виключно партіями, але кожного кандидата в певний округ; балотування висунутих кандидатів і обрання з них депутатів за правилами мажоритарної системи. Не важко побачити, що гібридна виборча система = пропорційній системі з повністю відкритими списками.
Пункт 8. переобтяжено гаслами і недоречною конкретикою. Його варто викласти в наступній редакції: «Становлення місцевих та регіональних осередків ВО «Майдан» та їх державної реєстрації».
Розділ ІІІ. (ІІ.): Пункт 3. другий абзац викласти в наступній редакції: «Скасування тих домовленостей з Росією, які не відповідають інтересам України». Скасування тих домовленостей з Росією, що досягнуті ціною відмови від європейської інтеграції України означає скасування й тих домовленостей, які корисні Україні.
Пункт 4. викласти в наступній редакції: «Законного кримінального переслідування посадових осіб, причетних до застосування сили проти мирних демонстрантів, політичних репресій, порушення прав і свобод людини в Україні. Це переслідування ведеться аж до запровадження персональних міжнародних санкцій проти посадових осіб, вина яких у скоєні означених злочинів доведена судом, зокрема, домагатися запровадження заборони на в'їзд, замороження активів таких осіб, перевірки джерел походження їх коштів та власності, 
розміщених за кордоном, повернення пограбованого до України».
Пункт 5. Після слів «здійснення якого забезпечить у стратегічній перспективі» текст пункту 5. замінити наступним: «вихід України з кризи на шлях позитивного сталого розвитку і її вступ до Європейського Союзу.».
Розділ IV. (ІІІ.). – є чисто декларативним і потребує повної заміни. Текст розділу викласти в наступній редакції:
«
VI У ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ МИ МАЄМО: Для подолання зазначеного у розділі І. протиріччя і виходу України з кризи на шлях позитивного сталого розвитку:
1. Протягом першого року після виборів зазначених у розділі ІІ. запровадити обрання народом кожні
 п'ять років усіх суддів та відклик їх у будь-який час їх виборцями.
2. Протягом другого року після виборів зазначених у розділі ІІ.: скасувати інститут президентства і пов'язані з ним державні органи та обрання голів населених пунктів, залишивши ради і обрані ними виконкоми чотирьох рівнів: населений пункт без районного поділу, район, область і республіканський центр, а в містах з районним поділом дозволити районним радам утворювати з власного складу координаційний орган, фінансування якого здійснюється коштами цих рад; запровадити верхню межу доходів громадян на рівні трьох мінімальних зарплат та спрямування надлишку доходів до відповідного місцевого бюджету.
3. Протягом третього року після виборів зазначених у розділі ІІ. запровадити обрання народом кожні
 п'ять років керівництва міліції від райвідділу до міністра та відклик у будь-який час обраних посадовців міліції їх виборцями.
4. Протягом четвертого року після виборів зазначених у розділі ІІ. запровадити обрання народом керівництва народною освітою від районного відділу до міністра та відклик у будь-який час обраних посадовців народної освіти їх виборцями.
5. Протягом п'ятого року після виборів зазначених у розділі ІІ. запровадити обрання народом керівництва охорони здоров'я від районного відділу до міністра та відклик у будь-який час обраних посадовців охорони здоров'я їх виборцями.
6. На підставі пунктів 1. – 5. цього розділу, додавши в частину Конституції України, яка затверджується референдумом, положення, що визначають відсотки бюджету, які витрачаються  на утримання відповідно органів влади, армії, міліції, на освіту і на охорону здоров'я, прийняти у першому читанні нову конституцію України, взявши за зразок проект «Конституція України»:
http://blogs.korrespondent.net/users/blog/ansokolov/a39694
В прикінцевих положеннях після слів: «які мають відбуватися на основі» додати «об'єктивних потреб позитивного розвитку України та» і далі за текстом. 

Вперше опубліковано:  5 января 2014,  http://blogs.korrespondent.net/blog/users/3294461-propozytsii-do-pokraschannia-prohramnyi-manifest-maidanu-29-hrudnia

Комментариев нет:

Отправить комментарий